Hvb-Hem

Örbyhus Ungdomshem

Målsättning

Målsättningen är att vi på Örbyhus Ungdomshem ska tillhandhålla verktyg samt kunskap till ungdomarna för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna bli självständiga, välmående unga vuxna med bästa möjliga liv. Syftet är också att bryta en nedåtgående negativ spiral i det dagliga livet för att hindra att ungdomarna fastnar i en destruktiv livsstil. Örbyhus Ungdomshem vill istället ge förutsättningar för att skapa en positiv utveckling hos den unge.


Inskrivningsprocesen


Vid dagen för inskrivning tar kontaktpersonen emot ungdomen. Örbyhus Ungdomshem ska då ha erhållit placeringsavtal, placeringsbeslut samt vårdplan från socialtjänsten. Kontaktpersonen visar runt och ger en allmän information om hur Örbyhus Ungdomshem fungerar.

Inskrivningssamtal görs av kontaktperson. Inskrivningssamtalet ska säkerställa rättssäkerheten kring den unge, sjuk- och hälsofrågor, samt ungdomens rätt till sina livsstilsval. De första två veckorna ges ungdomen möjlighet att acklimatisera sig för att känna sig trygg på boendet. Detta sker samtidigt som kontaktpersonen utforskar ungdomens behov av hälsovård, kläder, tandvård, busskort, legitimation med mera. Det finns en checklista för inskrivningssamtal som säkerställer att inget viktigt förbises eller missas. Ungdomen kommer också få framföra sina egna synpunkter om eventuella behov.

Inskrivningsprocessen avlutas i och med att ungdomen är involverad samt informerad. Kontaktperson, ungdomen själv samt handläggare från socialtjänsten ska skriva under genomförandeplan. Om planen inte finns vid inskrivning av ungdomen, upprättas den så snart som möjligt.


Skolplikt


Om behov finns försöker vi motivera till fortsatta individanpassade studier. Om ungdomen har en önskan om ytterligare studier stöttar personal i första hand.


Arbete och Praktik


Örbyhus Ungdomshem jobbar aktivt för att  få ut våra ungdomar i arbetslivet, vi ser detta som en viktig del i vårt behandlingsarbete, detta gör vi genom att hjälpa dem att skaffa praktikplatser, lärlingsplatser samt erbjuda våra ungdomar utbildning.

Örbyhus Ungdomshem erbjuder även alla sina ungdomar en extern Försäljningsutbildning. vilket vi hoppas kunna öka deras chanser att hitta arbeta framtiden. Vi har lyckan att ha sammarbete med en rad olika företag som mer än gärna erbjuder praktikplats till våra ungdomar.

Exempel på praktikplatser:

- Byggbranschen

- Bilverkstad

- Försäljning

- Fastighetservice

- Patentutveckling

- Svetsning

- Grävmaskinförare

- Laserskärning


Körkort


Att ta körkort kan vara en viktig del i vägen till ett självständigt liv. 

Vi finns där för ungdomarna att vara dem behjälpliga i hur  ansökningsprocessen går till, hitta körskola/halkbana, och liknande.


Personal

 

Anställd personal på schema och i behandling på Örbyhus Ungdomshem har i första hand behandlingsassistent/socialpedagogutbildning från universitet/högskola. I andra hand yrkeshögskola eller folkhögskola. Och/eller längre dokumenterad yrkeserfarenhet.
Vi på Örbyhus ungdomshem eftersträvar en blandad personalgrupp gällande kön, ålder samt ursprung och ser detta som något positivt för verksamhetens helhet. 

 

Våran personalgrupp består utav socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger och behandlingsassistenter.


Vi strävar efter att ständigt hålla all personal och verksamheten uppdaterad och erbjuder därför utbildningar löpande.


Bemanning


Vardagar 08:00 - 22:15 2-4 st personal
Vardagkväll/natt 22:15 – 07:00 1 st personal sovande jour
Fredag från klockan 13:00 till och med söndag kl 19:00 finns det 3 personal i tjänst (2 behandlingsassistenter och en köksansvarig).

Fredag - måndag kl: 07:00 finns det 2 personal som har sovandejour.