Hvb-Hem

Inskrivningsprocesen


Via platsförfrågan från socialtjänsten. Föreståndare samt socialtjänst i samråd med den unge. Socialtjänsten och ungdomen erbjuds studiebesök före placering. På detta besök kommer föreståndare medverka.

Vid dagen för inskrivning tar kontaktpersonen emot ungdomen. Örbyhus Ungdomshem ska då ha erhållit placeringsavtal, placeringsbeslut samt vårdplan från socialtjänsten. Kontaktpersonen visar runt och ger en allmän information om hur Örbyhus Ungdomshem fungerar.

Inskrivningssamtal görs av kontaktperson. Inskrivningssamtalet ska säkerställa rättsäkerheten kring den unge, sjuk- och hälso-frågor, samt ungdomens rätt till sina livsstilsval. De första två veckorna ges ungdomen möjlighet att acklimatisera sig för att känna sig trygg på boendet. Detta sker samtidigt som kontaktpersonen utforskar ungdomens behov av hälsovård, kläder, tandvård, busskort, legitimation med mera. Det finns en checklista för inskrivningssamtal som säkerställer att inget viktigt förbises eller missas. Ungdomen kommer också få framföra sina egna synpunkter om eventuella behov.

Inskrivningsprocessen avlutas i och med att ungdomen är involverad samt informerad. Kontaktperson, ungdomen själv samt handläggare från socialtjänsten ska skriva under genomförandeplan. Om planen inte finns vid inskrivning av ungdomen, upprättas den så snart som möjligt.


Personal


Personal på schema och i behandling ska lägst ha behandlingsassistentutbildning från universitet/högskola. I andra hand kommer personer med yrkeshögskola eller folkhögskola att anställas.  Längre dokumenterad yrkeserfarenhet kommer att ses som meriterande. Örbyhus ungdomshem eftersträvar en blandad personalgrupp gällande kön, ålder samt ursprung. Dock kommer utbildning, erfarenhet och personlig lämpighet alltid väga tyngst.


Våran grupp består utav Socionomer, Samtalsterapeuter, Behandlingsassistenter, mfl.

Örbyhus Ungdomshem

Ramavtal


Örbyhus Ungdomsshem har ramavtal med SKL, Västerås Stad LOV, Gävleborg, Huddinge


Målsättning


Målsättningen är att vi på Örbyhus Ungdomshem ska tillhandhålla verktyg samt kunskap till ungdomarna för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna bli självständiga, välmående unga vuxna med bästa möjliga liv. Syftet är också att bryta en nedåtgående negativ spiral i det dagliga livet för att hindra att ungdomarna fastnar i en destruktiv livsstil. Örbyhus Ungdomshem vill istället ge förutsättningar för att skapa en positiv utveckling hos den unge.
Skolplikt


Om behov finns försöker vi motivera till fortsatta individanpassade studier. Om ungdomen har en önskan om ytterligare studier stöttar personal i första hand.


Arbete och Praktik


Örbyhus Ungdomshem jobbar aktivt för att  få ut våra ungdomar i arbetslivet, vi ser detta som en viktig del i vårt behandlingsarbete, detta gör vi genom att hjälpa dem att skaffa praktikplatser, lärlingsplatser samt erbjuda våra ungdomar utbildning.

Örbyhus Ungdomshem erbjuder även alla sina ungdomar en extern Försäljningsutbildning. vilket vi hoppas kunna öka deras chanser att hitta arbeta framtiden. Vi har lyckan att ha sammarbete med en rad olika företag som mer än gärna erbjuder praktikplats till våra ungdomar.

Exempel på praktikplatser:

-Byggbranschen

-Försäljning

-Fastighetservice

-Patentutveckling

-Svetsning

- Grävmaskinförare (företaget har en egen grävmaskin och har möjlighet att utbilda klienter om intresset finns.)

-Laserskärning(nyhet)


Körkort


Att ta körkort kan vara en viktig del i vägen till ett självständigt liv. Vi erbjuder därför, för de ungdomar som får giltigt tillstånd,  körlektioner på boendet tillsammans med utsedd personal.Bemanning


Vardag 07:00 - 21:00  2-3 st personal

Vissa vardagar (beroende på schema) 11:00 - 13:00, 5 st personal finns i tjänst då vi kommer att ha personalmöten.

Vardagkväll/natt 21:00 - 08:00  1 st personal.

Fredag från klockan 15:00 till och med måndag kl 07:00 finns två personal i tjänst. Dessa har sovande jour nattetid från klockan 24:00